Předčasný odchod do důchodu kalkulačka

Výpočet předčasného důchodu

Pomohla vám tato kalkulačka

Předčasný odchod do důchodu ženy řeší stejně jako muži. Rozhodující je věk řádného odchodu do důchodu a počet odpracovaných let. Zjistěte si, kdy, můžete jít do předčasného důchodu v jednoduché kalkulačce.

 • Kdy můžou jít ženy nejdříve do předčasného důchodu?

  V případě, že je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před jeho dosažením. Pokud je váš důchodový věk 63 let a více může vám být předčasný důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než v šedesáti letech.

 • Co je potřeba splnit k předčasnému důchodu?

  Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte dosáhnout daného věku a získat alespoň takovou dobu důchodového pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta v současné době činí 35 let.

 • Jak se krátí výše při předčasném důchodu?

  Vypočtenou procentní výměra se sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne