Předčasný odchod do důchodu kalkulačka

Výpočet předčasného důchodu

Pomohla vám tato kalkulačka?

Předčasný odchod do důchodu ženy řeší stejně jako muži. Rozhodující je věk řádného odchodu do důchodu a počet odpracovaných let. Zjistěte si, kdy, můžete jít do předčasného důchodu v jednoduché kalkulačce.

  • Kdy můžou jít ženy nejdříve do předčasného důchodu?

    Do starobního důchodu můžou ženy i muži předčasně odejít nejdřív tři roky před dosažením důchodového věku: kalkulačka důchodového věku. Existovalo pravidlo, díky kterému některé ročníky mohly odcházet předčasně do penze až pět let před dosažením důchodového věku. Neplatí od října 2023.

  • Co je potřeba splnit k předčasnému důchodu?

    Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte dosáhnout daného věku a získat alespoň takovou dobu důchodového pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí 35 let, pokud v tom jsou započítány náhradní doby pojištění (jako studium, výchova dětí a další) nebo 30 let, pokud se počítají jen roky, kdy jste si skutečně platila důchodové (sociální) pojištění.

  • Jak se krátí výše při předčasném důchodu?

    Každý důchod má dvě části: základní výměru a procentní výměru. Základní výměra je vždycky pro všechny stejná. Výše procentní výměry je zásluhová, závisí na odvedeném pojistném na sociální pojištění a odpracovaných letech. V předčasném důchodu se výše procentní výměry sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, o 1,5 procenta výpočtového základu.