Výpočet mateřské 2024

Orientační výpočet

Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2024

Pomohla vám tato kalkulačka?

Mateřská neboli peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění. Vyplácí ji Česká správa sociálního zabezpečení maximálně 28 týdnů. Když se narodí víc dětí, vyplácí se až po dobu 37 týdnů. Spočítejte si, jaká bude výše vašeho příspěvku na mateřské.

 • Co je to mateřská dovolená?

  Mateřská dovolená je období, které trvá 28 týdnů (pokud se narodí dvě nebo ještě víc dětí, pak 37 týdnů). Po tu dobu má žena, která nasbírala v předešlých letech dost dní s nemocenským pojištěním, nárok na vyplácení peněžité pomoci v mateřství (mateřské). Po skončení vyplácení peněžité pomoci v mateřství má rodin nárok na rodičovský příspěvek. Pokud žena na mateřskou nemůže jít, protože si neplatila dost dlouho nemocenské pojištění, může rodina ode dne porodu čerpat rodičovský příspěvek.

 • Kdo má nárok na mateřskou?

  Abyste na mateřskou měla nárok, musíte splnit podmínku dostatečné účasti na nemocenském pojištění. Během dvou let předcházejícím nástupu na mateřskou musíte nasbírat celkem 270 kalendářních dní s pojištěním. Navíc musíte nemocenskou platit i v době, kdy na mateřskou nastupujete. Výjimka platí pro ženy, které skončí v zaměstnání 180 dní před nástupem na mateřskou: platí pro ně takzvaná ochranná lhůta, kdy se na ně pohlíží, jako by nemocenské pojištění platily.

  Kromě toho mají na mateřskou nárok případně i tatínkové, dokonce se na ní můžete vystřídat. Nemůžete ji ale brát oba najednou. Víc o tatíncích na mateřské níž. A nezapomeňte, že tatínci mají nárok taky na dvoutýdenní otcovskou.

 • Kdy můžete nastoupit na mateřskou dovolenou?

  Na mateřskou dovolenou může žena nastoupit 8 nebo 6 týdnů před plánovaným dnem porodu. Termín si určuje sama. Pokud by se stalo, že termín nebude určen, je za něj automaticky brán první den 6. týdne před očekávaným dnem porodu: když budete zároveň chodit do práce, nedostanete za dny, kdy se vám se zaměstnáním mateřská kryje, peněžitou podporu v mateřství.

 • Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

  Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, případně 37 týdnů v případě dvojčat nebo vícerčat. Pokud jde na mateřskou tatínek, může na ni nastoupit (a peněžitou podporu v mateřství dostávat) až po šestinedělí. O těchto šest týdnů je jeho mateřská kratší.

 • Jak dlouho může být žena na mateřské?

  Žena může být na mateřské 28 týdnů. V případě, že se jí narodila dvojčata nebo vícerčata tak 37 týdnů. Po vyčerpání mateřské dovolené může nastoupit na dovolenou rodičovskou. Rodičovská dovolená trvá maximálně do tří roků dítěte. Během mateřské i rodičovské dovolené vám v zaměstnání musí držet místo.

 • Kdy končí mateřská dovolená a začíná rodičovská?

  Mateřská dovolená končí uplynutím 28 týdnů (případně 37 týdnů v případě dvojčat a vícerčat). Pak následuje dovolená rodičovská, kterou můžete čerpat až do 3 let věku dítěte. Na rodičovskou (stejně jako na mateřskou) dovolenou nemusí nastoupit výhradně matka, ale i otec dítěte, a to hned po porodu dítěte.

 • Co je rodičovská dovolená?

  Rodičovská dovolená je období, které navazuje na mateřskou dovolenou. Na rodičovskou dovolenou má nárok matka i otec dítěte, záleží na pouze na rodičích, kdo z nich na rodičovskou dovolenou nastoupí (můžou se i prostřídat, ale nemůžou ji mít najednou). Zaměstnavatel je povinný na žádost poskytnout rodičovskou dovolenou matce hned po mateřské dovolené a otci (také na žádost) hned po narození dítěte.

 • Může na mateřskou i otec?

  Nárok na mateřskou může mít i otec dítěte, vždycky na ní může být v jednu chvíli jen jeden z rodičů. Můžou se ale vystřídat. Otec na mateřské se může hodit jednak jako podpora a pomoc, jednak z důvodů finančních: když jeho mateřská vyjde podstatně líp nebo zejména když maminka na mateřskou nemá nárok. Tatínek ale může na mateřskou nastoupit až po šestinedělí, tedy od začátku 7. týdne po porodu dítěte. Jeho mateřská musí trvat aspoň sedm dní a její celková délka je kratší minimálně o šestinedělí, případně ještě o ty dny, kdy byla na mateřské maminka. Něco jiného je otcovská dovolená a dávka otcovské poporodní péče.