Výpočet ošetřovného na dítě v roce 2024

Ošetřovné

Pomohla vám tato kalkulačka?

OČR - ošetřování člena rodiny, paragraf na dítě nebo ošetřovné. Spočítejte si, jaká bude denní dávka ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného.

Na ošetřovné máte nárok i v případě, že nemáte dítě. Ošetřovné na člena rodiny (OČR) můžete čerpat, i když se staráte například o nemocné prarodiče, ženu bezprostředně po porodu či o zdravé dítě mladší 10 let. Tato dávka se týká pouze zaměstnanců. OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nevzniká, nárok ale případně má na dlouhodobé ošetřovné.

Jak funguje proplácení ošetřovného:

 • zaměstnancům se proplácí už od 1. dne, a to maximálně po dobu 9 kalendářních dní
 • osamělý rodič, jenž má v péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, má nárok na ošetřovné až po dobu 16 dní
 • stát proplácí ošetřovné i přes víkendové dny. Jestliže se osoba, o kterou se staráte, uzdraví, ale po jediném dni zase onemocní, opět můžete čerpat 9 (respektive 16) dní ošetřovného

Výpočet ošetřovného se provádí z denního vyměřovacího základu, což je v zásadě průměrná denní mzda za uplynulý rok. Kalkulačka počítá s hrubou mzdou, pokud se váš plat v uplynulých měsících měnil, budete mít výsledky zkreslené, proto je považujte za orientační.

 • Co je ošetřovné?

  Ošetřovné, OČR nebo také paragraf na dítě je dávka nemocenského pojištění. Nárok mají zaměstnanci, kteří jsou nemocensky pojištěni a nemohou pracovat, protože ošetřují dítě mladší 10 let nebo člena rodiny, který s nimi žije ve společné domácnosti. Ošetřovné se také vztahuje na zdravé děti mladší 10 let, kterým byla uzavřena škola nebo jiný dětský institut případně v zařízení byla nařízena karanténa.

 • Kdo vystavuje OČR na dítě?

  Ošetřovné (paragraf na dítě) vystavuje ošetřující lékař. Vystavuje se vždy v den, kdy rodič z důvodu péče o nemocné dítě nenastoupí do práce a ukončuje se den před návratem do zaměstnání. Dokument předává zaměstnavatel správě sociálního zabezpečení, která má vyplácení dávky na starosti.

 • Kdo ukončuje OČR?

  Ošetřovné (paragraf na dítě nebo OČR) ukončuje ošetřující lékař den před nástupem ošetřovatele do zaměstnání.

 • Jak dlouho můžu být na OČR?

  Ošetřovné (OČR) na dítě nebo člena domácnosti můžete čerpat 9 kalendářních dnů (pokud jste samoživitelka nebo samoživitel máte nárok na 16 dnů ošetřovného). Doba ošetřovného se počítá včetně víkendů a svátků.

 • Jak dlouho trvá ošetřovné?

  Ošetřovné může nejdéle trvat 9 kalendářních dnů (u samoživitelů 16 kalendářních dnů).

 • Jak je placené ošetřovné člena rodiny?

  Výši ošetřovného si můžete orientačně spočítat na naší kalkulačce. Ošetřovné je placeno z nemocenského pojištění, vyplácí ho okresní správa sociálního zabezpečení a dávku můžete očekávat nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni v němž zaměstnavatel doručil správně vyplněné podklady na OSSZ (okresní správu sociálního zabezpečení).

 • Kdo má nárok na ošetřování člena rodiny?

  Ošetřovné je dávka hrazená z nemocenského pojištění, proto na ni má nárok zaměstnanec, který ošetřuje nemocné dítě mladší 10 let a nemůže z tohoto důvodu pracovat. Ošetřovné se vztahuje i na členy rodiny žijící ve společné domácnosti.

 • Jak často lze čerpat OČR?

  O ošetřovné (OČR) lze žádat opakovaně. Pokud se například dítě, na které bylo ošetřovné čerpáno, uzdraví a za dva dny zase onemocní, můžete požádat ošetřujícího lékaře o novou OČR.

 • Kdo vyplácí OČR?

  Ošetřovné (OČR nebo paragraf na dítě) vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.