Kalkulačka výživného

Výpočet výživného

Dítě 1

dní

Dítě 2

dní

Pomohla vám tato kalkulačka?

Kalkulačka výživného spočítá, na jakou částku může mít vaše dítě nárok od druhého rodiče. Jde však pouze o orientační údaje. Výpočet alimentů totiž zohledňuje více proměnných - podíl času rodičů na osobní péči o dítě, příjmy obou rodičů, další možnosti výdělku rodiče vzhledem ke své situaci, majetkové poměry a životní standard rodičů, odůvodněné potřeby dítěte a vliv mají i další okolnosti.

Rodiče se na výši výživného (alimentů) mohou samozřejmě dohodnout. Pokud tato dohoda není dodržována nebo akceptována jednou stranou, o výši výživného (alimentů) musí rozhodnout soud.

 • Jak se vypočítá výše alimentů?

  Výši výživného na dítě (alimentů), je vhodné spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet alimentů, jelikož se zde zohledňuje více faktorů. Výpočet samotný zohledňuje:

  • věk - neboli životní etapu dítěte - lze vyčíst z Doporučující tabulky, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Důležitá je životní etapa dítěte, věk je v tomto případě orientační. Pokud je například dítěti 16 let, ale z důvodu odkladu stále navštěvuje základní školu, patří do skupiny II. stupeň ZŠ,
  • počet vyživovacích povinností rodiče - zde se zohledňují další vyživovací povinnosti rodiče, které má vůči všem svým nezaopatřeným dětem,
  • čistý příjem rodiče, na kterého se vztahuje vyživovací povinnost,
  • míru péče a styku s dítětem - tímto se myslí soustavná a pravidelná péče o dítě, která zahrnuje obživu dítěte, nákup oblečení, placení kroužku a další.

  Konečné rozhodnutí o výši výživného závisí vždy na rozhodnutí příslušného soudu.

 • Doporučují tabulka

  Etapa Věk dítěte (zpravidla) Podíl výživného na příjmu povinného
  1 vyživovací povinnost 2 vyživovací povinnosti 3 vyživovací povinnosti 4 vyživovací povinnosti
  Předškolní věk 0–5 let 14 % 12 % 10 % 8 %
  I. stupeň ZŠ 6–10 let 16 % 14 % 12 % 10 %
  II. stupeň ZŠ
  (nižší stupeň víceletého gymnázia)
  11–15 let 16 % 14 % 12 % 10 %
  SŠ a vyšší vzdělávání 16 a více let 20 % 18 % 16 % 14 %
  Kontrolní částka Pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (vyšší částka) 55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší) 50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (vyšší částka)

  Manuál k použití tabulky a vysvětlení pojmů se dají spolu s dalšími užitečnými informacemi najít na webu ministerstva spravedlnosti, který se výživnému věnuje.

 • Kdo určí výši výživného?

  Na výši výživného na dítě se mohou rodiče dohodnout, nebo ji určí soud.
  Dohoda o výši alimentů mezi rodiči, pokud nebyli sezdáni, může být ústní nebo písemná. U ústní dohody ovšem pozor, po nějaké době mohou začít vznikat mezi rodiči spory, jak dohoda přesně zněla, proto je vždy lepší mít takovou dohodu písemně. Pokud se jedná o manžele, dohodu mohou uzavřít také, ale je součástí rozvodového řízení a musí ji schválit příslušný soud. V případě, že jeden z manželů s částkou nesouhlasí, musí podat žádost o výši výživného k příslušnému soudu (návrh se podává k okresnímu soudu podle místa bydliště toho rodiče, který má výživné platit).

 • Kdy končí povinnost platit alimenty?

  Povinnost platit výživné končí v tu chvíli, kdy je vyživovaný schopen sám se živit. Rodič platí výživné i na dítě starší 18let, tj. zletilé dítě, zejména v případech, když dítě stále studuje. Tato skutečnost je zakotvena v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 • Kdo má vyživovací povinnost na dítě?

  Výživné na děti se týká obou rodičů a tuto povinnost mají tedy oba. Dokud žijete všichni ve společné domácnosti, není co řešit. V případě, že dítě zůstane jen s jedním z rodičů, druhý rodič má povinnost platit výživné na dítě.

 • Kdy a jak můžu zažádat o zvýšení alimentů?

  O zvýšení alimentů můžete žádat v případě, že došlo ke změně poměrů v životě rodiny nebo vašeho dítěte. Jde o to, že se vám například zvýšily náklady nebo klesly příjmy a výše alimentů již nestačí. Typickým příkladem je další volnočasová aktivita dítěte, nástup do školy/školky, případně ztráta zaměstnání nebo dočasná pracovní neschopnost, …. Jak žádat? Napište žádost o zvýšení výživného a přidejte k ní veškerá potvrzení, na základě kterých žádáte o zvýšení výživného. Může to být například potvrzení o zaplacení nové volnočasové aktivity nebo doklad o nástupu dítěte do školy/školky a vše podejte k soudu. Žádost vždy podávejte k soudu, který vydal přecházející rozsudek o výživném.

 • Co mám dělat, když neplatí alimenty?

  Jedná li se o opakované neplacení po předchozím upozornění, je na místě podat trestní oznámení nebo návrh na exekuci. Pokud byl podán návrh na exekuci, můžete si požádat o náhradní výživné, které od roku 2021 vyplácí stát. Žádost je možné podat na příslušném úřadu práce.

 • Kdy má manželka nárok na výživné?

  Manželé mají mít ze zákona stejnou životní úroveň. Pokud žijete společně a máte společný účet, vše je v pořádku. Nárok na vyživovací povinnost vám vzniká v případě, že jako manželé žijete v oddělených domácnostech, máte oddělené účty a manžel na nic nepřispívá. Zde je ale nutné rozlišovat, zda jde ještě o manžela nebo o bývalého manžela.